Bezoek aan de STEMpel

 Onderzoekend en ontwerpend leren in de 3de kleuterklas

In elk van ons schuilt een uitvinder...